Agenda

Mittwoch 23. Mai 2018 17.15h — Universität Zürich, SOG-B-07, Schönberggasse 2

Jahresversammlung der SGSS

Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien

Mittwoch 23. Mai 2018 18.15h — Universität Zürich, Deutsches Seminar, Schönberggasse 9, Begegnungsraum

Festvortrag von Ebba Witt-Brattström (Helsingfors Universitet): Historiens metoovrål. Kvinnors motståndsord i litteraturen fram till idag

Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien

Onsdagen den 23 maj 2018 kl. 18.15 i Begegnungsraum, Deutsches Seminar, Schönberggasse 9, Zürich

Föredraget hålls på svenska. Moderation: Professor Klaus Müller-Wille Professor Ebba Witt-Brattström är litteraturvetare, författare och feminist. I sin doktorsavhandling Moa Martinson: Skrift och drift i trettiotalet (1988) tecknade hon en ny bild av Moa Martinsons författarskap som ledde till att det omvärderades, och hennes avhandling uppmärksammades och lästes av en ovanligt bred litteraturintresserad publik. Som professor i litteraturvetenskap med genusinriktning har Ebba Witt-Brattström i sin forskargärning behandlat bl. a. Julia Kristeva (1990), Edith Södergran (1997) och Heliga Birgitta (2003) och fortsatt förändra synen på den svenska litteraturhistorien genom att ta upp och introducera kvinnliga författarskap som glömts och gömts för eftervärlden. Mellan 2000 och 2012 var Ebba Witt-Brattström professor vid Södertörns högskola och från 2008 till 2011 innehade hon Dag Hammarskjöld-professuren vid Humboldtuniversitetets Nordeuropa-Institut i Berlin. År 2012 utnämndes hon till professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. Efter två självbiografiska böcker om kvinnorörelsen och litteraturen på 1970-talet debuterade Ebba Witt-Brattström 2016 som skönlitterär författare med punktromanen Århundradets kärlekskrig, en hommage till Märta Tikkanen och August Strindberg. Romanen väckte stor debatt i Sverige. Ebba Witt-Brattström, som just nu är aktuell med Kulturkvinnan och andra texter (2017), menar att ingenting kommer att vara sig likt efter #Metoo, hon betecknar sig själv som bildningsfeminist och tar upp frågan varför vi ofta bara läser manliga författare och hyllar kulturmän.
«Ett möte med Ebba Witt-Brattström:
 samtal med studenter och diskussion om Århundradets kärlekskrig.»

Donnerstag 24. Mai 2018 10.15h — Universität Zürich, Deutsches Seminar, Schönberggasse 9, SOF-E-05

Möte med Ebba Witt-Brattström: samtal med studenter och diskussion om Århundratets kärlekskrig

Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien

Freitag 25. Mai 2018 14.15h — Universität Basel, Rosshof, Sitzungsraum S02

Möte med Ebba Witt-Brattström: samtal med studenter och diskussion om Århundratets kärlekskrig

Schweizerische Gesellschaft für Skandinavische Studien

Mittwoch 11. April 2018 — Mittwoch 21. November 2018 — Museum Kleines Klingental

Vortragsreihe: Freie Sicht auf die Ostsee - Das Rheinknie und der Norden Europas

Museum Kleines Klingental

esense GmbH